College neemt motie van gemeenteraad over!Alle items

College neemt motie van gemeenteraad over!

13 jul 2020

College neemt motie van gemeenteraad over!

In het artikel in BN DeStem van zaterdag 6 juni jl. 'Raakt Rijen gemeentehuis kwijt?' met als subkop ‘Financiële toekomst van gemeente uiterst onzeker’ werd de aandacht van het Lokaal Steunpunt Mantelzorg Gilze en Rijen (LSM) uiteraard getrokken door de zinsnede “Minder geld naar het mantelzorgcompliment en projecten uit de bevolking…”

 

Toch enigszins verontrust hebben we (het Lokaal Steunpunt Mantelzorg) de Perspectiefnota 2021, geagendeerd voor de raadsvergadering van 6 juli a.s., erop nageslagen. Hieruit bleek dat de kaasschaafbezuiniging van het college niet alleen het mantelzorgcompliment (van € 100,00 naar € 75,00) betreft, maar tot onze ontsteltenis (zonder enige afstemming of overleg vooraf) ook het stopzetten van de financiële ondersteuning van het vorig jaar gestarte project, gericht op het signaleren en ondersteunen van jonge mantelzorgers (JMZ).
Tot dan een ‘witte vlek’ in Gilze en Rijen op het gebied van aandacht voor en ondersteuning van de jonge mantelzorger.

 

Uiteraard heeft LSM hierop gereageerd en alle partijen aangeschreven met een 'noodkreet'. Daarnaast heeft er een interview in BN DeStem gestaan waarbij Jeanine, de jonge mantelzorger en een bestuurslid een reactie konden geven op de perspectiefnota en de noodkreet. Ook hebben twee jonge mantelzorgers een brief geschreven, allereerst aan Jeanine gericht. Deze is vervolgens gebruikt, met toestemming van de JMZ'ers, om alle partijen en het College van B&W nog meer achtergrondinformatie te geven waarom de jonge mantelzorgconsulente moet blijven.

 

De PvdA heeft vervolgens een motie ingediend om deze bezuiniging teniet te doen. De hele gemeenteraad ging hiermee op 6 juli akkoord en het College nam de motie over. Tijdens deze raadsvergadering van 6 juli heeft Jeanine, samen met een jonge mantelzorger, nog gebruik gemaakt van het spreekrecht.

 

Kortom: gelukkig kunnen wij stellen dat Jeanine, onze jonge mantelzorgconsulente, ook in 2021 kan blijven werken voor de jonge mantelzorgers.
Dank aan iedereen die hiervoor gezorgd heeft!

 

Via deze link leest u het artikel van weekblad Gilze en Rijen van 8 juli j.l. over dit onderwerp.