Lokaal steunpunt mantelzorg Gilze en Rijen

Het Lokaal Steunpunt Mantelzorg Gilze en Rijen (LSM) is een stichting die sinds 2004 met vrijwilligers en professionele consulenten mantelzorgers in de gemeente Gilze en Rijen gratis ondersteuning en ontspanning biedt. Het doel van het LSM is het begeleiden van mantelzorgers, verlenen van respijtzorg* door onze vrijwilligers en het organiseren van thematische en ontspannende lotgenotencontacten.

*Respijtzorg betekent dat in overleg de zorg die de mantelzorger verleent voor enkele uren per week door een vrijwilliger wordt overgenomen, waarmee de mantelzorger wordt ontlast.

 

‘Gewoon’ omdat het van groot belang is dat een mantelzorger op de been blijft om de veelal zware zorgtaak langdurig op zich te kunnen blijven nemen. De boog kan niet altijd gespannen zijn en daarom is het absoluut noodzakelijk dat de mantelzorger kan rekenen op die ondersteuning die voor verlichting kan zorgen.

 

Iedere volwassene die voor langere tijd meer dan 8 uur per week voor een naaste zorgt kan zich eenvoudig en zonder kosten inschrijven bij het LSM. Via een intake door een van de professionele LSM-consulentes krijgt u een duidelijk beeld van wat u zoal kunt verwachten. Tevens kunnen zij adviezen geven of u verwijzen en op weg helpen in het voor velen complexe aanbod aan hulp en voorzieningen.

 

Sinds het voorjaar van 2019 is er ook aandacht en ondersteuning voor de jonge mantelzorger.

Er zijn best veel kinderen en jongeren tot 24 jaar die in hun thuissituatie zorgen hebben over, of zorgen voor een zieke of gehandicapte ouder, broer of zus en vaak ook dagelijks de handen uit de mouwen steken (voor hen geldt de 8 uur regel niet!). Ook voor deze jonge mensen kan het LSM iets betekenen. Speciaal op deze jongeren gericht is een mantelzorgconsulente in dienst van het LSM, de jonge mantelzorgconsulent.

 

De mantelzorgconsulente specifiek gericht op de ‘jonge mantelzorger’ is het eerste contact voor de jonge mantelzorgers, hun omgeving en netwerkpartners. Zij laat zichzelf vooral zien op vindplaatsen van kinderen en jongeren, zoals evenementen, scholen, (sport)verenigingen, maar ook door zichzelf bekend te maken onder het netwerk dat er is in de gemeente Gilze en Rijen en door aanwezig te zijn bij o.a. activiteiten en (voorlichtings-)bijeenkomsten. Met de jongeren wil ze nagaan wat de jonge mantelzorgers willen. Dit kunnen activiteiten zijn, maar ook lotgenotencontacten, of individuele coaching.